Amb aquest blog ALCAIB podrà mantenir-se més viu que mai gràcies a la participació dels seus socis i socíes. No dubtis en penjar tota la informació que consideris important per ALCAIB en relació a cursos, xerrades, notícies i altres comentaris.

NOTA IMPORTANT: ALCAIB no es fa responsable dels comentaris dels socis/es

dimecres, 29 de maig de 2013

La planificació hidrològica ara és “paper mullat”

ALCAIB presenta al·legacions a un Pla Hidrològic buit de contingut, que sembla fet a mida dels lobbies de pressió i que incompleix la Directiva Marc de l’Aigua.


L’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB) ha presentat al·legacions al darrer esborrany de Pla Hidrològic de les Illes Balears. Des de l’entitat que agrupa als professionals del medi ambient, hem seguit d’aprop la tramitació i participació pública des de 2006. Davant d’aquest nou tràmit d’exposició pública volem denunciar l’agressió que suposa per als recursos hídrics: es fan oïdes sordes a tots els estudis hidrològics precedents, i podria pensar-se que es cedeix a les pressions dels lobbies que volen fer pous i extreure’n aigua sense restriccions.

Només a tall d’exemple: es permetran fer extraccions i nous pous en zones salinitzades, quan tothom ja sap que això contribueix a agreujar la situació de salinització de les zones costaneres; es deixa de fomentar l’aprofitament d’aigua de pluja, quan és un recurs molt valuós; ja no s’incentiven les mesures d’estalvi d’aigua en l’agricultura i en la jardineria, quan a l’estiu, que és quan més es rega, és quan falta l’aigua. D’altres mesures que indirectament suposen una amenaça per l’aigua subterrània (el 75% de l’aigua a Balears ve dels aqüífers) és que es deixen de protegir els pous d’abastament municipal (permetent-hi fins i tot activitats insalubres, nocives i perilloses al costat), es deixa de controlar la contaminació difusa, responsable de la presència de nitrats a gran part dels pous de les Illes, es deixa de fer seguiment de l’estat de les masses d’aigua (si no es tenen dades, no podem saber mai què passa), entre d’altres.Un altre aspecte que ens fa indignar com a professionals, és que havien aturat la tramitació d’un Pla que duia 5 anys d’elaboració (estudis tècnics, consultes als sectors, memòries,....), quan ja comptava amb el vist-i-plau del Consejo Nacional del Agua i només faltava l’aprovació al Consejo de Ministros. I tot per fer una “revisió detallada,  profunda i participativa”, dit en les seves paraules. Però després de 18 mesos de tenir el Pla aturat, presenten únicament un annex de 24 pàgines a l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, amb molt poc fonament tècnic, comencen a desfer tot allò construït aquests anys. No cal ser gaire expert per fer una lectura entre línies: és la primera legislatura a on s’ha agrupat Agricultura i Medi Ambient, això és el que comunment es coneix com “el llop guardant les ovelles”. Els nous resposables de la planificació hidrològica sembla que han cedit a les pressions de tots aquells que volen aigua sense cap tipus de restricció, en detriment del conjunt de la població. Tant costa d’entendre que vivim en Illes finites amb recursos hídrics limitats? La sequera és una realitat recurrent, i què farem quan falti aigua i haguem deixat de fer estudis de conservació dels ecosistemes, s’hagin fet més pous en zones vulnerables, s’hagin urbanitzat les zones humides, s’hagin sobreexplotat els aqüífers, s’hagin deixat de vigilar els punts que contaminen els aqüífers, etc.? Tornar a importar aigua de fora? Confiam en la dessalació, mentre veiem com el preu de l’electricitat puja? Tristament és un Pla molt curt de mires.

Des del col·lectiu de professionals del medi ambient demanam que es retorni al Pla aprovat al 2011 amb una participació pública exemplar i reconeguda a nivell estatal. Aquesta darrera modificació s’ha realitzat de manera opaca, poc tècnica i mal fonamentada i tot això s’ha manifestat en un Pla Hidrològic buit de contingut, que suposa un retrocés en la gestió hídrica. El més greu és que directament incompleix la Directiva Marc de l’Aigua, que és la legislació Europea que inspirava el mateix Pla. Per exemple a Menorca per a 2015 ja presenta un balanç hídric negatiu (es consumirà més aigua de la que tenen). L’incompliment de directives pot tenir conseqüències econòmiques que poden oscil·lar entre 7 milions d’euros si es fa  “a un tant alçat” o multes coercitives de mínim 8.862 € per dia d’incompliment, a més d’aturar l’arribada dels esperats “Fons Europeus”. I com diu el proverbi, potser quan haguem esgotat tota l’aigua, sabrem que els diners no es beuen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada